බාල්දි සෝපානය

  • Tipping bucket Z type elevator, bucket elevator

    ඉඟි බාල්දි Z වර්ගයේ සෝපානය, බාල්දි සෝපානය

    ඉසෙඩ් වර්ගයේ බාල්දි සෝපානය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ හොඳ ද්‍රවශීලතාවයක් ඇති ද්‍රව්‍ය සඳහා ය: ලුණු, සීනි, ධාන්‍ය, බීජ, දෘඩාංග, බෝග, medicines ෂධ, රසායනික නිෂ්පාදන, අර්තාපල් චිප්ස්, රටකජු, කැන්ඩි, වියළි පලතුරු, ශීත කළ ආහාර, එළවළු සහ වෙනත් කැටිති හෝ නිෂ්පාදන අවහිර කරන්න. ද්රව්යය අඩු ස්ථානයක සිට ඔබට අවශ්ය ස්ථානයට සිරස් අතට ප්රවාහනය කරනු ලැබේ.