භ්රමක වගුව

  • Rotary Table Turntable, Sorting machine

    රොටරි වගුව ටර්න්ටබල්, වර්ග කිරීමේ යන්ත්‍රය

    එය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ නිමි වාහකයෙන් ලබාගත් ආහාර එකතු කිරීම, භ්‍රමණය කිරීම සහ තාවකාලිකව ගොඩගැසීම සහ තවදුරටත් ඇසුරුම් සැකසුම් ක්‍රියාවලිය සඳහා බලා සිටීමයි. යන්ත්‍ර තැටි ද්‍රව්‍ය: 304 #, ශක්තිමත් solid න, හොඳ පෙනුම, කල්පැවැත්ම. ආරක්ෂිත සහ සෞඛ්‍ය සම්පන්න. සරල වේග ගැලපුමකින් සමන්විතය. අඩු මෝටර් උණුසුම සහ බල පරිභෝජනය, සුමට ක්‍රියාකාරිත්වය යනාදිය ඇසුරුම් යන්ත්‍රයට අනුව වැඩ කිරීමේ වේගය වෙනස් කළ හැකිය.